Mô phỏng năng lượng theo LEED, LOTUS

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
 1. Giới thiệu về khóa học và làm quen với học viên
 2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm
 3. Giới thiệu về các yêu cầu & quy trình mô phỏng theo chứng nhận LEED
 4. Thiết lập thông tin phần xây dựng cho mô hình thiết kế
 5. Thiết lập công năng và lịch vận hành cho mô hình thiết kế
 6. Thiết lập thông tin hệ thống Lighting cho mô hình thiết kế
 7. Thiết lập thông tin hệ thống DHW cho mô hình thiết kế
 8. Thiết lập thông tin hệ thống HVAC cho mô hình thiết kế
 9. Tạo lập mô hình Baseline – Phần kiến trúc
 10. Tạo lập mô hình Baseline – Phần MEP
Module 2
 1. Mô phỏng năng lượng & Phân tích kết quả
 2. Đề xuất giải pháp tối ưu hiệu quả năng lượng
 3. Đánh giá unmet hour
 4. Xuất báo cáo trình nộp theo LEED
 5. Giới thiệu về các yêu cầu & quy trình mô phỏng theo chứng nhận LOTUS (so sánh với chứng nhận LEED)
 6. Chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án thực tế
 7. Q&A
Module 1

1. Giới thiệu tín chỉ theo LEED/LOTUS và phần mềm Designbuilder

2. Giới thiệu guideline mô phỏng năng lượng:

2.1. Theo LEED (ASHRAE 90.1-2013).

2.2. Theo LOTUS (TCVN 09: 2017).

3. Quiz

4. Giới thiệu template baseline model của Designbuilder theo LEED/LOTUS

5. Tính tải lạnh theo phần mềm Designbuilder

6. Thực hành

7. Quiz

Module 2
 1. Mô phỏng chiếu sáng tự nhiên theo LEED/LOTUS
 2. Thực hành mô phỏng chiếu sáng
 3. Quiz
 4. Giới thiệu một số mô hình cơ sở và cách thiết lập trên Designbuilder
 5. Thực hành chạy kết quả và phân tích Case study
 6. Thực hành một dự án cụ thể
 7. Hỏi & đáp
 8. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học: SI-GB_OFF_271222

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
27/12/2022 SI-GB_OFF_271222 4.000.000VNĐ Offline

Đăng ký khóa học

Mã khóa học: SI-GB_OFF_201222

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
20/12/2022 SI-GB_OFF_201222 4.000.000VNĐ Offline
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: