Mô phỏng năng lượng theo LEED

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
 1. Giới thiệu khóa học và các học viên
 2. Giới thiệu về các yêu cầu (Điều kiện tiên quyết, tín chỉ) và quy trình mô phỏng năng lượng theo chứng nhận LEED v4 & v4.1
 3. Giới thiệu về tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2010 & 2013
 4. Giới thiệu về phụ lục G theo tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2010 & 2013
 5. Quiz
Module 3
 1. Tinh chỉnh mô hình cơ sở theo phụ lục G (tiếp)
 2. Chạy mô phỏng và so sánh kết quả theo ASHRAE 90.1
 3. Kiểm soát unmet hour
 4. Phân tích kết quả và tối ưu thiết kế hiệu quả năng lượng
 5. Hỏi & đáp
Module 2
 1. Giới thiệu về Designbuilder LEED Workflow
 2. Hướng dẫn thiêt lập mô hình thiết kế (PD) và những lưu ý
 3. Hướng dẫn tạo tự động mô hình cơ sở (BD) – phần kiến trúc
 4. Hướng dẫn tạo tự động mô hình cơ sở (BD) – phần MEP
 5. Tinh chỉnh mô hình cơ sở theo phụ lục G
 6. Hỏi & đáp
Module 4
 1. Giới thiệu về hồ sơ trình nộp theo LEED v4 & v4.1
 2. Hướng dẫn xuất báo cáo MEPC theo yêu cầu của chứng nhận LEED
 3. Giới thiệu các báo cáo MEPC của các dự án đạt chứng nhận LEED
 4. Thực hành nhập thông tin báo cáo MEPC cho 1 dự án theo chứng nhận LEED
 5. Hỏi & đáp
Module 1

1. Giới thiệu tín chỉ theo LEED/LOTUS và phần mềm Designbuilder

2. Giới thiệu guideline mô phỏng năng lượng:

2.1. Theo LEED (ASHRAE 90.1-2013).

2.2. Theo LOTUS (TCVN 09: 2017).

3. Quiz

4. Giới thiệu template baseline model của Designbuilder theo LEED/LOTUS

5. Tính tải lạnh theo phần mềm Designbuilder

6. Thực hành

7. Quiz

Module 2
 1. Mô phỏng chiếu sáng tự nhiên theo LEED/LOTUS
 2. Thực hành mô phỏng chiếu sáng
 3. Quiz
 4. Giới thiệu một số mô hình cơ sở và cách thiết lập trên Designbuilder
 5. Thực hành chạy kết quả và phân tích Case study
 6. Thực hành một dự án cụ thể
 7. Hỏi & đáp
 8. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học: SI-GB_230324

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
23/03/2024 SI-GB_230324 Liên hệ Online/Offline

Đăng ký khóa học

Mã khóa học:

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Online/Offline
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: