Chúng tôi là ai?

Học viện Công trình xanh Việt Nam (gọi tắt là VGBA) được thành lập với định hướng trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới – thân thiện với môi trường trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng với mục tiêu hướng tới đô thị phát triển bền vững trong tương lai. Các hoạt động đào tạo của VGBA hướng đến việc thực hành các dự án thực tế, kết hợp và ứng dụng những kỹ thuật, nghiên cứu mới nhất trong ngành xây dựng.

Xem thêm

Các hoạt động của chúng tôi

Đào tạo Công trình xanh (LEED, LOTUS, EDGE)

Bao gồm chuỗi các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến nâng cao giúp người học nắm vững được tổng quan cũng như cấu trúc và ứng dụng các Hệ thống chứng nhận Công trình xanh…

Xem thêm

Đào tạo Phân tích tác động vòng đời (LCA)

Triển khai các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên đi từ lý thuyết về LCA, vòng đời sản phẩm và công trình, EPD,.. đến việc thực hành với các phần mềm LCA cho từng công việc cụ thể.

Xem thêm

Đào tạo Mô phỏng năng lượng (BEM)

Hướng dẫn học viên về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình. Đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp trong xây dựng công trình, đồng thời ứng dụng thành thạo phần mềm Designbuilder vào công việc

Xem thêm

Đào tạo Mô hình thông tin công trình (BIM)

Bao gồm chuỗi các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu giúp học viên nắm bắt tư duy xây dựng và quản lý mô hình thông tin xây dựng hiệu quả và chính xác cao. Ứng dụng vào trong công việc thiết kế tích hợp.

Xem thêm

Đào tạo Công trình Xanh

Bao gồm chuỗi các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến nâng cao giúp người học nắm vững được tổng quan cũng như cấu trúc và ứng dụng các Hệ thống chứng nhận Công trình xanh…

Xem thêm

Đào tạo PM Mô phỏng năng lượng

Hướng dẫn học viên thành thạo sử dụng – ứng dụng các phần mềm vào công việc mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình. Đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp trong xây dựng công trình

Xem thêm

Đào tạo phần mềm BIM Archicad

Bao gồm chuỗi các hoạt động đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu giúp học viên nắm bắt tư duy xây dựng và quản lý mô hình thông tin xây dựng hiệu quả và chính xác cao. Ứng dụng vào trong công việc thiết kế tích hợp.

Xem thêm

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao các giải pháp kỹ thuật – công nghệ mới thân thiện với môi trường hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng.

Xem thêm

Các khóa đào tạo mới

LUYỆN THI LEED GA

08/06/2024

 Liên hệ

Luyện thi chứng nhận LOTUS AP

 15/03/2024

CÔNG TRÌNH XANH CƠ BẢN

 20/03/2023

Liên hệ

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

 12/09/2023

 Liên hệ

HVAC TRONG CÔNG TRÌNH XANH

 Đang cập nhật

VẬT LIỆU XANH TRONG CÔNG TRÌNH XANH

02/03/2024

SITE TOUR 1

 22/09/2023

KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH

17/03/2024

Liên hệ

KHÓA ĐÀO TẠO MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH – CHUYÊN ĐỀ CHO KIẾN TRÚC SƯ

 25/12/2023

Liên hệ

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HVAC CƠ BẢN

 11/03/2024

Liên hệ

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HVAC NÂNG CAO

 18/03/2024

MÔ PHỎNG CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG HVAC HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG & NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 Đang cập nhật

MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG THEO LEED

23/03/2024

 Liên hệ

KHÓA ARCHICAD 1

 18/04/2024

Liên hệ

KHÓA ARCHICAD 2

08/05/2024

Liên hệ

CHUYÊN ĐỀ TẠO LẬP TÀI LIỆU TRONG ARCHICAD – DOCUMENTATION &SCHEDULE

 19/04/2023

Liên hệ

KHÓA CHUYÊN ĐỀ PARAM-O 

 20/04/2024

Liên hệ

CHUYÊN ĐỀ PHỐI HỢP LÀM VIỆC NHÓM TRONG ARCHICAD – OPEN BIM

Liên hệ

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Luyện thi LEED GA

________________________________________________

 04/11/2023

Liên hệ

Luyện thi chứng nhận LOTUS AP

________________________________________________

01/09/2023

Liên hệ

CÔNG TRÌNH XANH CƠ BẢN

________________________________________________

 05/09/2023

Liên hệ

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

________________________________________________

 12/09/2023

Liên hệ

HVAC TRONG CÔNG TRÌNH XANH

________________________________________________

 Đang cập nhật

SITE TOUR 1

________________________________________________

 22/09/2023

SITE TOUR 2

________________________________________________

 Đang cập nhật

KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH

________________________________________________

17/01/2024

Liên hệ

KHÓA ĐÀO TẠO MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH – CHUYÊN ĐỀ CHO KIẾN TRÚC SƯ

________________________________________________

 25/12/2023

Liên hệ

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HVAC CƠ BẢN

________________________________________________

 11/12/2023

Liên hệ

MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HVAC NÂNG CAO

________________________________________________

 18/12/2023

MÔ PHỎNG CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG HVAC HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

________________________________________________

 Đang cập nhật

MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG THEO LEED, LOTUS

________________________________________________

 Đang cập nhật

Liên hệ

KHÓA ARCHICAD CƠ BẢN

________________________________________________

 18/04/2024

Liên hệ

KHÓA ARCHICAD 2

________________________________________________

08/05/2024

Liên hệ

CHUYÊN ĐỀ TẠO LẬP TÀI LIỆU TRONG ARCHICAD – DOCUMENTATION

________________________________________________

 19/04/2024

Liên hệ

CHUYÊN ĐỀ PHỐI HỢP LÀM VIỆC NHÓM TRONG ARCHICAD – OPEN BIM

________________________________________________

 20/12/2023

Liên hệ

KHÓA CHUYÊN ĐỀ PARAM-O 

________________________________________________

 25/04/2024

Liên hệ

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

________________________________________________

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên

Tin tức - sự kiện

Khách hàng của chúng tôi