Đào tạo - Mô phỏng năng lượng

Chương trình đào tạo chuyên gia về mô phỏng năng lượng & phân tích hiệu năng công trình là một chuỗi các khóa học từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Nội dung của chương trình được các chuyên gia của Designbuilder Việt Nam xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Designbuilder UK và được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam.

Các khóa Cơ bản & khóa Chuyên gia được xây dựng cho các đối tượng học viên là các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, cơ điện, năng lượng, môi trường… quan tâm tới vấn đề về tiết kiệm năng lượng & tối ưu hóa thiết kế. Các khóa Chuyên đề nâng cao sẽ đi sâu vào từng chuyên đề liên quan tới mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình xuyên suốt từ giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình để học viên có thể làm chủ được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chuyên đề mà mình lựa chọn.

Mục đích của chương trình nhằm thúc đẩy việc ứng dụng mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình trong thiết kế, thi công và vận hành các công trình xây dựng tại Việt Nam góp phần vào mục tiêu chung của quốc gia về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững cho tương lai.

Khóa đào tạo mô phỏng hiệu năng công trình

Cấp độ Cơ bản

▶︎ Hình thức: E-learning
▶︎ Cấp độ: Cơ bản
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 modules

Khóa cơ bản hướng dẫn học viên về lợi ích của ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình, hiểu rõ quy trình thực hành mô phỏng năng lượng và làm quen với Designbuilder.

Xem thêm

Khóa đào tạo mô phỏng hiệu năng công trình

Cấp độ nâng cao

▶︎ Hình thức: E-learning
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa nâng cao giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình cùng với các chuyên gia Designbuilder.

Xem thêm

Mô phỏng hệ thống HVAC

Cấp độ Cơ bản

▶︎ Hình thức: Offline
▶︎ Cấp độ: Cơ bản
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Tập trung hướng dẫn học viên nắm vững các công cụ, kỹ năng dựng mô hình và mô phỏng hệ thống HVAC.

Đưa ra các nhận xét và đánh giá giải pháp tối ưu cho các phương án thiết kế

Xem thêm

Mô phỏng hệ thống HVAC

Cấp độ Nâng cao

▶︎ Hình thức: Offline
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Thiết lập chuyên sâu cho các hệ thống (làm mát, làm nóng nước ngưng,…)

Phân tích kết quả Mô phỏng

Điền báo cáo theo form của chứng nhận LOTUS và LEED

Xem thêm

Mô phỏng năng lượng theo LEED

▶︎ Hình thức: Offline/Online
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Trang bị kiến thức & kỹ năng cho học viên để thực hiện mô phỏng năng lượng theo các yêu cầu của chứng nhận CTX LEED v4 & v4.1

Hướng dẫn tạo lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ trình nộp cho GBCI/USGBC

Xem thêm

Mô phỏng năng lượng theo LOTUS

▶︎ Hình thức: Offline/Online
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Trang bị kiến thức & kỹ năng cho học viên để thực hiện mô phỏng năng lượng theo các yêu cầu của chứng nhận CTX LOTUS

Hướng dẫn tạo lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ trình nộp cho VGBC

Đang cập nhật

Mô phỏng lớp vỏ công trình hiệu năng cao

 

▶︎ Hình thức: Offline/Online
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa học nâng cao giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về mô phỏng lớp vỏ công trình hiệu năng cao cùng với các chuyên gia Designbuilder.

Đang cập nhật

Mô phỏng hệ thống năng lượng tái tạo

 

▶︎ Hình thức: Offline/Online
▶︎ Cấp độ: Nâng cao
▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa nâng cao giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về mô phỏng hệ thống năng lượng tái tạo cùng với các chuyên gia Designbuilder.

Đang cập nhật