Tổng quan chương trình đào tạo Công trình xanh

Công trình xanh (CTX) được hiểu trước hết là công trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thải ra môi trường, đặc biệt đề cao chất lượng sống cho người sử dụng, được coi là xu hướng phổ biến trong tương lai. Hiện tại VGBA đang triển khai các khóa đào tạo hướng đến các đối tượng là Kiến trúc sư, Kỹ sư quan tâm đến lĩnh vực Công trình xanh. Với kinh nghiệm hơn 12 năm trong lĩnh vực tư vấn công trình xanh, các chuyên gia VGBA đã áp dụng các hiểu biết cũng như kiến thức thực tế trong triển khai dự án để xây dựng Chương trình bao gồm các khóa đào tạo về các hệ thống chứng nhận CTX đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam: LEED – LOTUS – EDGE.

Tại VGBA chúng tôi cam kết:

  • Các khóa học được xây dựng đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về chất lượng. Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về các tiêu chuẩn CTX trên thế giới. 
  • Đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong đào tạo cũng như trong triển khai dự án thực tế.
  • Cam kết chất lượng đầu ra cho học viên – Hỗ trợ sau đào tạo
  • Ưu đãi cho các học viên cũ đã tham gia các khóa học được tổ chức tại VGBA
  • Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cung cấp chứng chỉ các xác nhận của Học viện Công trình xanh Việt Nam (VGBA)

Công trình xanh

▶︎ Hình thức: Offline

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 ngày

Khóa đào tạo tổng hợp và cung cấp kiến thức tổng quan về các hệ thống đánh giá và cấp chứng nhận công trình xanh hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Xem thêm

Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

▶︎ Hình thức: Offline

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa học giúp học viên nắm rõ các quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu, phương pháp thiết kế và chiến lược thiết kế.

Xem thêm

Site tour 1

▶︎ Hình thức: Training + Site tour

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 buổi

▶︎ Dự án: Capital Place (LEED BD+C Gold) + Saint-Gobain Office (LOTUS Interior Gold)

Khóa học giúp học viên hiểu được các yêu cầu trong hệ thống chứng nhận công trình xanh LEED/LOTUS

Xem thêm

Site tour 2

▶︎ Hình thức: Training + Site tour

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 buổi

▶︎ Dự án: Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam

Khóa học giúp học viên hiểu được các yêu cầu trong hệ thống chứng nhận công trình xanh LEED/LOTUS

Xem thêm

Luyện thi chứng nhận

LEED GA

▶︎ Hình thức: Offline

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống đánh giá công trình xanh của LEED và ôn luyện câu hỏi thi.

Xem thêm

Luyện thi chứng nhận

LEED AP

▶︎ Hình thức: Đang cập nhật

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: Đang cập nhật

Khóa đào tạo cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống chứng chỉ công trình xanh LEED và cách đăng ký chứng chỉ LEED AP.

Đang cập nhật

Luyện thi chứng nhận LOTUS AP

▶︎ Hình thức: Offline

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa học sẽ tập trung giải thích các các kiến thức tổng quan và quy trình đăng ký chứng nhận Công trình xanh LOTUS.

Xem thêm

Luyện thi chứng nhận

EDGE EXPERT

▶︎ Hình thức: Đang cập nhật

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: Đang cập nhật

Khóa đào tạo cung cấp thông tin tổng quan về hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE và chứng chỉ chuyên gia EDGE Expert

Xem thêm

Quy trình chứng nhận LEED

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian đào tạo: Đang cập nhật

Khóa đào tạo giúp học viên nắm được quy trình cơ bản để triển khai một dự án LEED, yêu cầu của các hạng mục, tiêu chí và trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan

Xem thêm

Vật liệu xanh trong Công trình xanh

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 ngày

Khóa học giúp học viên nắm được yêu cầu cơ bản đối với VLX trong các chứng nhận công trình xanh và cách thức thực hiện đối với LEED

Xem thêm

LEED cho nhà thầu

▶︎ Hình thức: Online

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: Đang cập nhật

Khóa đào tạo cung cấp kiến thức về công việc của tổng thầu, nhà thầu thi công dự án LEED, giải thích yêu cầu và cách thực hiện từng tiêu chí.

Xem thêm

Quản lý dự án LEED

▶︎ Hình thức: Đang cập nhật

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: Đang cập nhật

Khóa đào tạo giúp học viên nắm được các nguyên tắc cơ bản trong quản lý một dự án theo đuổi chứng nhận LEED và phương pháp quản lý dự án LEED hiệu quả

Đang cập nhật