Nghiên cứu - Tư vấn

Giới thiệu chung

Toàn cầu đã và đang nỗ lực không ngừng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đặc biệt hướng đến vấn đề thích ứng của kiến trúc và xây dựng tới hiệu quả năng lượng và giảm thiểu phát thải khí nhà kính, nghiên cứu ứng dụng tăng cường các sáng kiến về vật liệu carbon thấp, đồng thời vận động hành lang pháp lý để xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn mở rộng quy mô giảm thải carbon trong ngành công nghiệp xây dựng.

Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ của xu hướng toàn cầu này.

Hiện nay, Việt Nam được chọn bởi giới đầu tư nước ngoài là điểm đến đầu tư an toàn. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với nước ta. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là xây dựng. Với tiền thân là Công ty Tư vấn Công trình xanh, tiên phong trong phong trào phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu rằng, nước ta còn cần nhiều hơn nữa nguồn lực tâm huyết để Công trình Xanh nở rộ. Học viện VGBA đặt thêm cho mình sứ mệnh đồng hành cùng các Quý đối tác, Quý khách hàng, các Bộ ban ngành để chủ động nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan tới xây dựng bền vững.

Hoạt động Nghiên cứu của VGBA bao gồm:

– Lĩnh vực khoa học

– Nghiên cứu đánh giá khả thi (Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng,…)

– Lĩnh vực thị trường (Công trình Xanh, vật liệu, thiết bị thân thiện với môi trường, Hiệu quả năng lượng,…)

– Phát triển và chuyển giao công nghệ mới thân thiện môi trường, hiệu quả năng lượng,…

– Xây dựng và phát triển phần mềm BIM & BEM

Các nghiên cứu mới nhất

Tư vấn