KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Các yếu tố cơ bản

1.1 Giao diện phần mềm Archicad
1.2 Thiết lập cao độ tầng (Stories) và lưới trục (Grid)
1.3 Công cụ cột
1.4 Công cụ dầm
1.5 Công cụ sàn
1.6 Công cụ tường
1.7 Công cụ cửa đi và cửa sổ
1.8 Công cụ cầu thang và lan can
1.9 Công cụ mái

Module 2 - Hoàn thiện mô hình

2.1 Section
2.2 Cover Fills
2.3 Object
2.4 Tracing
2.5 Mesh
2.6 Solid element operations
2.7 Curtain Wall
2.8 Building materials
2.9 Composite Structures
2.10 Complex profiles

Module 3 - Thông tin chi tiết và bổ sung

3.1 Rendering
3.2 Zone (Zone & Zone cover fills)
3.3 Interactive Schedules
3.4 Labels
3.5 Markers
3.6 Dimension
3.7 Detail
3.8 3D cutting planes

Module 4 - Lọc và xuất bản mô hình

4.1 Model view option
4.2 Layers and Layer combination
4.3 Pensets
4.4 Graphics Override
4.5 Saving a view
4.6 Layouts
4.7 Master layout
4.8 Publishing

Module 1 - Các yếu tố cơ bản

1.1 Giao diện phần mềm Archicad
1.2 Thiết lập cao độ tầng (Stories) và lưới trục (Grid)
1.3 Công cụ cột
1.4 Công cụ dầm
1.5 Công cụ sàn
1.6 Công cụ tường
1.7 Công cụ cửa đi và cửa sổ
1.8 Công cụ cầu thang và lan can
1.9 Công cụ mái

Module 2 - Hoàn thiện mô hình

2.1 Section
2.2 Cover Fills
2.3 Object
2.4 Tracing
2.5 Mesh
2.6 Solid element operations
2.7 Curtain Wall
2.8 Building materials
2.9 Composite Structures
2.10 Complex profiles

Module 3 - Thông tin chi tiết và bổ sung

3.1 Rendering
3.2 Zone (Zone & Zone cover fills)
3.3 Interactive Schedules
3.4 Labels
3.5 Markers
3.6 Dimension
3.7 Detail
3.8 3D cutting planes

Module 4 - Lọc và xuất bản mô hình

4.1 Model view option
4.2 Layers and Layer combination
4.3 Pensets
4.4 Graphics Override
4.5 Saving a view
4.6 Layouts
4.7 Master layout
4.8 Publishing

Lịch khai giảng

Mã khóa học: ACCB_OFF_151223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 15/12/2023 ACCB_OFF_151223 2.000.000 VNĐ Offline

Mã khóa học: ACCB_OFF_151223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
15/12/2023 ACCB_OFF_151223 3.000.000 VNĐ Offline
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: ACCB_ON_190124

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 19/01/2024 ACCB_ON_190124 2.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: ACCB_ON_190124

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
19/01/2024 ACCB_ON_190124 2.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
  • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học ARCHICAD cơ bản


    Khoá học quan tâm: