KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD 1

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 2 - Thiết lập Template

2.1 Thiết lập đơn vị dự án
2.2 Tạo Layer – Layer Combination
2.3 Tạo Building Materials
2.4 Tạo Composite

Module 3 - Thu thập và xử lý thông tin đầu vào

3.1 Giới thiệu các loại thông tin đầu vào
3.2 Thực hành xử lý file đầu vào dạng CAD
3.3 Tạo lưới trục
3.4 Nhập file tham chiếu vào trong Archicad

Module 4 - Triển khai xây dựng mô hình

4.1 Xây dựng mô hình kết cấu
4.2 Xây dựng mô hình kiến trúc

Module 5 - Bảng thống kê và hồ sơ bản vẽ

5.1 Bảng thống kê và quản lý thông tin
5.2 Quy trình và triển khai hồ sơ bản vẽ
5.3 Trích xuất và trình diễn mô hình trên BIMx

Mô hình mẫu: Tòa nhà văn phòng 179 Điện Biên Phủ

Module 1 - Quy trình triển khai dự án cơ bản với Archicad

1.1 Giao diện phần mềm Archicad
1.2 Thiết lập cao độ tầng (Stories) và lưới trục (Grid)
1.3 Công cụ cột
1.4 Công cụ dầm
1.5 Công cụ sàn
1.6 Công cụ tường
1.7 Công cụ cửa đi và cửa sổ
1.8 Công cụ cầu thang và lan can
1.9 Công cụ mái

Module 2 - Thiết lập Template

2.1 Thiết lập đơn vị dự án
2.2 Tạo Layer – Layer Combination
2.3 Tạo Building Materials
2.4 Tạo Composite

Module 3 - Thu thập và xử lý thông tin đầu vào

3.1 Giới thiệu các loại thông tin đầu vào
3.2 Thực hành xử lý file đầu vào dạng CAD
3.3 Tạo lưới trục
3.4 Nhập file tham chiếu vào trong ARCHICAD

Module 4 - Triển khai xây dựng mô hình

4.1 Xây dựng mô hình kết cấu
4.2 Xây dựng mô hình kiến trúc

Module 5 - Bảng thống kê và hồ sơ bản vẽ

4.1 Bảng thống kê và quản lý thông tin
4.2 Quy trình và triển khai hồ sơ bản vẽ
4.3 Trích xuất và trình diễn mô hình trên BIMx

Lịch khai giảng

Mã khóa học: ACCB_ON_180424

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 18/04/2024 ACCB_ON_180424 3.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: ACCB_ON_180424

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
18/04/2024 ACCB_ON_180424 3.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: ACCB_ON_190324

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 19/03/2024 ACCB_ON_190324 3.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: ACCB_ON_190324

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
19/03/2024 ACCB_ON_190324 3.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
  • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học ARCHICAD cơ bản


    Khoá học quan tâm: