Sách “Hệ thống đánh giá LEED cho công trình xanh”

    120.000 

    Ngày nay, thiết kế xanh trở thành một trong những xu hướng hàng đầu. Chúng tôi mong rằng cuốn sách sẽ là cầu nối giúp độc giả xây dựng cũng như nâng cao nhận thức với trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.

    Danh mục: