Vật liệu xanh trong Công trình xanh

Mục tiêu khóa học

Quyền lợi học viên

Chương trình đào tạo

Buổi 1

– Tổng quan về vật liệu xanh:

 • Định nghĩa, lợi ích của VLX
 • Sự phát triển, thực trạng thị trường VLX thế giới và Việt Nam
 • Các căn cứ pháp lý liên quan

– VLX áp dụng cho các chứng nhận LEED, LOTUS và EDGE

– Giới thiệu các chứng nhận VLX (Green Label, EPD..) phổ biến tại VN & trên thế giới

– Quy trình chứng nhận EPD cho vật liệu 

Buổi 2

– Các yêu cầu của LEED đối với VLX và chiến lược áp dụng

 • Vật liệu đáp ứng các yêu cầu của khu đất bền vững (SS c4 c5)
 • Vật liệu có các công bố chính thức (MR c2 c3 c4)
 • Vật liệu không độc hại, phát thải thấp (EQ c2)

– Ví dụ về tài liệu marketing cho các sản phẩm, vật liệu xanh theo chứng nhận LEED

 
Buổi 3

– Tổng quan Các bon hàm chứa trong công trình & đánh giá tác động vòng đời công trình (LCA)

– Các bước thực hiện LCA và ví dụ minh họa

 • Xác định mục tiêu phạm vi đánh giá LCA
 • Thu thập dữ liệu đầu vào
 • Các tác động môi trường (6 chỉ số)
 • Phân tích, đánh giá kết quả LCA

– Những thách thức cho việc giảm các bon hàm chứa trong công trình & hướng giải quyết

– Các ví dụ minh họa

– Những thách thức cho việc giảm các bon hàm chứa trong công trình & hướng giải quyết

Buổi 4

– Giới thiệu về phương pháp thực hiện LCA theo LEED v4 & v4.1 (MR c1)

– Giới thiệu các phần mềm LCA phổ biến

– Ví dụ minh họa thực hành LCA bằng phần mềm OneClickLCA & Tally + giới thiệu hồ sơ trình nộp LEED MRc1

– Case study 

 

Lịch khai giảng

Mã khóa học: VLX_020324

Ngày khai giảng Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
02/03/2024 VLX_020324 Liên hệ Online

Mã khóa học: LEED_GA_181123

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
18/11/2023 LEED_GA_181123 Liên hệ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm.
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ học viên tận tình sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: