Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản & site tour

KHóa đào tạo công trình xanh cơ bản

KHóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1

1.1. Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên

1.2. Tổng quan về Công trình xanh, lợi ích

1.3. So sánh các chứng nhận Công trình xanh

1.4. Quy trình thực hiện dự án theo chứng nhận Công trình xanh

1.5. Các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế: thiết kế thụ động, QCVN 09:2017/BXD, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, mô phỏng năng lượng,…

Module 2

2.1. Các vấn đề kỹ thuật trong thi công Công trình xanh

2.2. Vận hành – nghiệm thu trong Công trình xanh

2.3. Case Study

2.4. Quiz

2.5. Hỏi đáp

2.6. Tổng kết – trao chứng nhận

Module 1

1.1. Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên

1.2. Tổng quan về Công trình xanh, lợi ích

1.3. So sánh các chứng nhận Công trình xanh

1.4. Quy trình thực hiện dự án theo chứng nhận Công trình xanh

1.5. Các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế: thiết kế thụ động, QCVN 09:2017/BXD, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, mô phỏng năng lượng,…

Module 2

2.1. Các vấn đề kỹ thuật trong thi công Công trình xanh

2.2. Vận hành – nghiệm thu trong Công trình xanh

2.3. Case Study

2.4. Quiz

2.5. Hỏi đáp

2.6. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học:

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Online/Offline

Mã khóa học: CTX_CB_050823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
05/08/2023 CTX_CB_050823 Liên hệ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Online/Offline

Mã khóa học: CTX_CB_050923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
05/09/2023 CTX_CB_050923 Liên hệ 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


    Khoá học quan tâm: