HVAC trong Công trình xanh

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
1.1. Giới thiệu khóa học và các học viên
1.2. Giới thiệu các loại HVAC thông dụng
1.3. Giới thiệu nguyên tắc hoạt động các loại HVAC thông dụng
1.4. Quiz
1.5. Hỏi & đáp
1.6. Phân tích và so sánh các phương án HVAC cho công trình điển hình
1.7. Hiệu chỉnh và tối ưu hóa các thông số của hệ thống HVAC
1.8. Đánh giá tiện nghi nhiệt
1.9. Case study
1.10. Hỏi & đáp
Module 2
2.1. Các yêu cầu liên quan HVAC trong tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh LOTUS
2.2. Các yêu cầu giai đoạn nghiệm thu – chạy thử trong dự án LOTUS
2.3. Quiz
2.4. Hỏi & đáp
2.5. Các yêu cầu liên quan HVAC trong tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh LEED
2.6. Các yêu cầu giai đoạn nghiệm thu – chạy thử trong dự án LEED
2.7. Case study: thực hành một dự án cụ thể
2.8. Hỏi & đáp
2.9. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học: HVAC

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật HVAC_CTX_ Liên hệ Offline

Mã khóa học: HVAC

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 Đang cập nhật HVAC_CTX_ Liên hệ Offline
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: HVAC

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 Đang cập nhật  HVAC_CTX_ Liên hệ Offline

Mã khóa học: HVAC

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 Đang cập nhật HVAC_CTX_ Liên hệ Offline
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


    Khoá học quan tâm: