Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Site tour 2

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

Chương trình

Site tour 2: Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam (CUWC)
1. Tập hợp – Điểm danh – Di chuyển đến site
2. Giới thiệu thành phần các bên tham gia + VILANDCO – VGBA
3. Giới thiệu tổng quan về LOTUS + Chi tiết về dự án CUWC
4. Chia sẻ các giải pháp hiệu quả năng lượng được áp dụng trong dự án
5. Chia sẻ từ Chủ đầu tư – Người sử dụng – Vận hành toà nhà
6. Tham quan CUWC
Gồm các hệ thống kỹ thuật M&E trong toà nhà
7. Kết thúc tham quan – Đưa đoàn về nơi tập trung ban đầu

Lịch khai giảng

Mã khóa học:

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Training + Site tour

Mã khóa học: GB-SITE 1

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 17/12/2022 GB-SITE 1 Liên hệ Training + Site tour
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: 

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Training + Site tour

Mã khóa học: GB-SITE 2

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 29/12/2022 GB-SITE 2 Liên hệ Training + Site tour
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Khóa học này cũng đi kèm với khóa học Công trình xanh cơ bản
  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


    Khoá học quan tâm: