Site tour 1

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

Khóa đào tạo công trình xanh cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

Chương trình

Site tour 1: Capital Place (LEED BD+C Gold) + Saint-Gobain Office (LOTUS Interior Gold)
1. Di chuyển đến site – Tập hợp – Điểm danh
2. Giới thiệu thành phần các bên tham gia + VILANDCO – VGBA
3. Giới thiệu tổng quan về LEED + Chi tiết về dự án Capital Place
4. Giới thiệu tổng quan về LOTUS + Chi tiết về dự án Saint Gobain Office
5. Giới thiệu về các sản phẩm của Saint Gobain
6. Trao đổi
7. Tham quan Văn phòng Saint Gobain
8. Tham quan Capital Place
Gồm các hệ thống kỹ thuật M&E trong toà nhà
9. Kết thúc tham quan

Lịch khai giảng

Mã khóa học:

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Training + Site tour

Mã khóa học: GB-SITE 1_220323

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 22/03/2023 GB-SITE 1_220323 Liên hệ Training + Site tour
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: 

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Training + Site tour

Mã khóa học: GB-SITE 1_120923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 12/09/23 GB-SITE 2_120923 Liên hệ Training + Site tour
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Khóa học này cũng đi kèm với khóa học Công trình xanh cơ bản
  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


    Khoá học quan tâm: