Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

Thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Ngày 1
1.1. Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên
1.2. Giới thiệu chung về công trình HQNL
1.3. Giới thiệu về QCVN 09:2017/BXD
1.4. Lớp vỏ công trình – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu + thực hành bảng kiểm
1.5. Thông gió tự nhiên & hệ thống điều hòa không khí – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu + thực hành bảng kiểm
1.6. Chiếu sáng tự nhiên & nhân tạo – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, nghiệm thu + thực hành bảng kiểm
1.7. Hỏi & đáp
Ngày 2
2.1. Các thiết bị điện khác – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu
2.2. So sánh các phương án thiết kế – Sử dụng các công cụ tài chính
2.3. Thiết kế tích hợp và chiến lược thiết kế hướng tới công trình hiệu quả năng lượng
2.4. Case study – thực hành trên dự án cụ thể
2.5. Thảo luận nhóm
2.6. Các nhóm trình bày
2.7. Tổng kết – trao chứng nhận
Module 1
1.1. Giới thiệu chương trình, giảng viên & học viên
1.2. Giới thiệu chung về công trình HQNL
1.3. Giới thiệu về QCVN 09:2017/BXD/td>
1.4. Lớp vỏ công trình – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu + thực hành bảng kiểm
1.5. Thông gió tự nhiên & hệ thống điều hòa không khí – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu
1.6. Thông gió tự nhiên & hệ thống điều hòa không khí – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu (tiếp theo) + thực hành bảng kiểm
1.7. Chiếu sáng tự nhiên & nhân tạo – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu + thực hành bảng kiểm
1.8. Hỏi & đáp
Module 2
2.1. Các thiết bị điện khác – Các yêu cầu của Quy chuẩn, giải pháp thiết kế, thẩm định và nghiệm thu
2.2. So sánh các phương án thiết kế – Sử dụng các công cụ tài chính
2.3. Thiết kế tích hợp và chiến lược thiết kế hướng tới công trình hiệu quả năng lượng
2.4. Case study – thực hành trên dự án cụ thể
2.5. Thảo luận nhóm
2.6. Các nhóm trình bày
2.7. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học:

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Offline/Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: HQNL_ON_120923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
Đang cập nhật Đang cập nhật Liên hệ Offline/Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

  • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
  • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
  • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
  • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


    Khoá học quan tâm: