Mô phỏng chuyên đề về hệ thống HVAC hiệu quả năng lượng & năng lượng tái tạo

Mô phỏng chuyên đề về hệ thống HVAC hiệu quả năng lượng & năng lượng tái tạo

Mô phỏng chuyên đề về hệ thống HVAC hiệu quả năng lượng & năng lượng tái tạo

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
 1. Giới thiệu khóa học và các học viên
 2. ĐHKK kết hợp biến tần (bơm, quạt, chiller, cooling tower) + Cấp gió tươi có hồi nhiệt
 3. Cấp gió tươi theo nhu cầu (demand control ventilation)
 4. Bể nước lạnh & bồn trữ nhiệt (Chilled water storage & Ice thermal storage)
 5. Hệ thống làm mát bằng bay hơi nước (evaporative cooling)
 6. Hệ thống làm mát và sưởi trung tâm (district cooling & heating)
Module 2
 1. Hệ thống sưởi sàn & làm mát trần bằng năng lượng địa nhiệt (boreholes, pond and surface)
 2. Mô tả hệ thống nước nóng heatpump
 3. Mô tả hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời
 4. Mô tả hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời
 5. Mô tả hệ thống điện sử dụng năng lượng gió
 6. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học: HVAC-3

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
  HVAC-3   Offline

Mã khóa học: HVAC-3

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
  HVAC-3   Offline
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: HVAC-3

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
  HVAC-3   Offline

Mã khóa học: HVAC-3

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
  HVAC-3   Offline
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: