Mô phỏng hệ thống HVAC nâng cao

Mô phỏng hệ thống HVAC nâng cao

Mô phỏng hệ thống HVAC nâng cao

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
 1. Giới thiệu khóa học và các học viên
 2. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống cấp gió tươi (air loop, AHU, quạt…)
 3. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống VRF
 4. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống nước lạnh làm mát (chilled water loop, chiller, setpoint manager, pump…)
 5. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống nóng (hot water loop, boiler, setpoint manager, pump…)
 6. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống ngưng (condenser loop, cooling tower, setpoint manager, pump…)
 7. Thiêt lập thông số cho HVAC Zone Group data & Zone data
 8. Thiết lập thông số cho các thiết bị indoor unit
 9. Thiết lập các thông số kỹ thuật chi tiết và mô tả phương thức vận hành của hệ thống nóng (domestic hot water loop, water heater, setpoint manager, pump, water outlet…)
Module 2
 1. Xác định hệ thống HVAC baseline
 2. Xác định các thông số (hiệu suất, công suất…) của hệ thống HVAC baseline
 3. Thiết lập thông số cho các thiết bị chiller, cooling tower, pump, fan…
 4. Xác định các thông số (hiệu suất, công suất…) của hệ thống cấp nước nóng baseline
 5. Kiểm soát unmet hour
 6. Điền thông tin mô hình và kết quả vào submission form (LEED & LOTUS)
 7. Tổng kết – trao chứng nhận

Lịch khai giảng

Mã khóa học: NC_HVAC_180923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
18/09/2023 NC_HVAC_180923 4.000.000VNĐ Online

Mã khóa học: NC_HVAC_180923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
18/09/2023 NC_HVAC_180923 3.500.000 VNĐ Offline
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: HVACNC_060723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
06/07/2023 NC_HVAC_060723 4.000.000VNĐ Online

Mã khóa học: NC_HVAC_060723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
06/07/2023 NC_HVAC_060723 3.500.000 VNĐ Offline
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: