Chuyên đề tạo lập tài liệu trong Archicad – Documentation & scheduling

Chuyên đề tạo lập tài liệu trong Archicad – Documentation

Chuyên đề tạo lập tài liệu trong Archicad – Documentation

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Schedule
 1. Giới thiệu chuyên đề
 2. Chuẩn bị mô hình
 3. Truy xuất thống kê
 4. Truy xuất thông tin không qua Schedule
 5. ​xuất bảng thống kê
Module 2 - Documentation
 1. Tổng quan quy trình triển khai
 2. Tạo lập và quản lý các VIEW
 3. ​Thiết lập các VIEW mặt bằng mặt đứng mặt cắt
 4. Thiết lập Detail
 5. Tạo lập view 3D, 3D Documents
 6. Tạo lập và quản lý trên Layout Book 
 7. Thiết lập khổ giấy – Khung tên bản vẽ
 8. Trình bày bố cục bản vẽ

Lịch khai giảng

Mã khóa học: DS_ON_190124

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
19/01/2024 DS_ON_191124 3.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: DS_ON_191240

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 19/01/2024 DS_ON_190124 3.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: DS_ON_221223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
22/12/2023 DS_ON_221223 3.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: DS_ON_221223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
22/12/2023 DS_ON_221223 3.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: