Chuyên đề Mô hình hóa trong archicad – Basic skills

Chuyên đề Mô hình hóa trong archicad – Modelling

Chuyên đề ứng dụng lập bảng thống kê – Schedule

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Wall Tool và Wall End Tool
 1. Tường bình thường
 2. Tường hình dáng đặc biệt
 3. Các thông tin trong settings
Module 2 - Column Tool
 1. Cột bình thường
 2. Cột phức hợp (nhiều segments)
 3. Các thông tin trong settings
Module 3 - Beam Tool
 1. Beam bình thường
 2. Beam phức hợp (nhiều segments)
 3. Các thông tin trong settings
Module 4 - Slab Tool
 1. Một số hình dáng Slab
 2. Các thông tin trong settings
Module 5 - Roof Tool
 1. Mái đơn
 2. Mái phức hợp
 3. Các thông tin trong settings
Module 6 - Shell Tool
 1. Thiết kế hình học của Shell
 2. Các thông tin trong settings
Module 7 - Stair Tool
 1. Cầu thang cơ bản
 2. Cầu thang xoắn phức tạp
 3. Các thông tin trong settings
Module 8 - Railing Tool
 1. Lan can cơ bản
 2. Lan can phức tạp
 3. Các thông tin trong settings
Module 9 - Curtain wall Tool
 1. Curtain Wall cơ bản
 2. Các thông tin trong settings
Module 10 - Door & Window Tool
 1. Tạo cửa sổ và cửa ra vào
 2. Door Leaf và Window Sash
 3. Các thông tin trong settings
Module 11 - Opening Tool
 1. Tạo lỗ mở theo thư viện có sẵn
 2. Tạo lỗ mở theo hình dạng bất kỳ
 3. Các thông tin trong settings
Module 12 - Skylight Tool
 1. Sử dụng thư viện Skylight
 2. Các thông tin trong settings
Module 13 - Object Tool

Sử dụng thư viện trong ArchiCAD

Module 1 - Giới thiệu chung
 1. Tổng quan
 2. Lợi ích
 3. Quy trình xuất Schedule
Module 2 - Chuẩn bị mô hình
 1. Mức độ chi tiết  hình (LOD)
 2. Thông tin trọng tâm
 3. Quy tắc kết nối 
 4. Layer Groups and Intersections
 5. Building Material
Module 3 - Phân loại cấu kiện
 1. Phân loại theo Layer
 2. Phân loại theo Classification
 3. Phân loại theo Attributes
Module 4 - Chuẩn bị dữ liệu
 1. Element Schedule
 2. Components Schedules
 3. Surface Schedule
Module 5 - Kiểm soát chất lượng dữ liệu cho Schedules
 1. Element Information
 2. Find & Select  Graphic override

Lịch khai giảng

Mã khóa học: MOD_ON_280823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
28/08/2023 MOD_ON_280823 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: MOD_ON_280823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 28/08/2023 MOD_ON_28023 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: MOD_ON_150923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 15/09/2023 MOD_ON_150923 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: MOD_ON_150923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 15/09/2023 MOD_ON_150922 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: