Chuyên đề phối hợp làm việc nhóm - open bim

Chuyên đề phối hợp làm việc nhóm - open bim

Chuyên đề phối hợp làm việc nhóm - open bim

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Giới thiệu chung
 1. Tổng quan: Open BIM Concept, Model Referencing, Open File Format
 2. Ứng dụng: IFC, MVD, BCF
Module 2 - Chuẩn bị mô hình
 1. Project North and Origin​
 2. Story setup​
 3. Classification​
 4. IFC Project Manager
Module 3 - Xuất mô hình
 1. Quy tắc xuất IFC
 2. IFC Translators
 3. Xuất IFC
Module 4 - Nhập mô hình
 1. Phương thức nhập
 2. IFC Translators
 3. Hotlink IFC
 4. So sánh các bản sửa đổi của  hình
 5. Update IFC Hotlink
Module 1 - Giới thiệu chung
 1. Tổng quan: Open BIM Concept, Model Referencing, Open File Format
 2. Ứng dụng: IFC, MVD, BCF
Module 2 - Chuẩn bị mô hình
 1. Project North and Origin​
 2. Story setup​
 3. Classification​
 4. IFC Project Manager
Module 3 - Xuất mô hình
 1. Quy tắc xuất IFC
 2. IFC Translators
 3. Xuất IFC
Module 4 - Nhập mô hình
 1. Phương thức nhập
 2. IFC Translators
 3. Hotlink IFC
 4. So sánh các bản sửa đổi của  hình
 5. Update IFC Hotlink

Lịch khai giảng

Mã khóa học: OPC_ON_210723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 21/07/2023 OPC_ON_210723 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: OPC_ON_210723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 21/07/2023 OPC_ON_210723 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: OCP_ON_290823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 29/08/2023 OCP_ON_290823 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: OCP_ON_290823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
29/08/2023 OCP_ON_290823 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: