Chuyên đề ứng dụng lập bảng thống kê – Schedule

Chuyên đề ứng dụng lập bảng thống kê – Schedule

Chuyên đề ứng dụng lập bảng thống kê – Schedule

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Giới thiệu chung
 1. Tổng quan
 2. Lợi ích
 3. Quy trình xuất Schedule
Module 2 - Chuẩn bị mô hình
 1. Mức độ chi tiết  hình (LOD)
 2. Thông tin trọng tâm
 3. Quy tắc kết nối 
 4. Layer Groups and Intersections
 5. Building Material
Module 3 - Phân loại cấu kiện
 1. Phân loại theo Layer
 2. Phân loại theo Classification
 3. Phân loại theo Attributes
Module 4 - Chuẩn bị dữ liệu
 1. Element Schedule
 2. Components Schedules
 3. Surface Schedule
Module 5 - Kiểm soát chất lượng dữ liệu cho Schedules
 1. Element Information
 2. Find & Select  Graphic override
Module 1 - Giới thiệu chung
 1. Tổng quan
 2. Lợi ích
 3. Quy trình xuất Schedule
Module 2 - Chuẩn bị mô hình
 1. Mức độ chi tiết  hình (LOD)
 2. Thông tin trọng tâm
 3. Quy tắc kết nối 
 4. Layer Groups and Intersections
 5. Building Material
Module 3 - Phân loại cấu kiện
 1. Phân loại theo Layer
 2. Phân loại theo Classification
 3. Phân loại theo Attributes
Module 4 - Chuẩn bị dữ liệu
 1. Element Schedule
 2. Components Schedules
 3. Surface Schedule
Module 5 - Kiểm soát chất lượng dữ liệu cho Schedules
 1. Element Information
 2. Find & Select  Graphic override

Lịch khai giảng

Mã khóa học: SCL_ON_190723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
19/07/2023 SCL_ON_190723 1.500.000 VNĐ Online

Mã khóa học: SCL_ON_190723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 19/07/2023 SCL_ON_190723 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: SCL_ON_110823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 11/08/2023 SCL_ON_110823 1.500.000 VNĐ Online

Mã khóa học: SCL_ON_110823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 11/08/2023 SCL_ON_110823 1.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: