Chuyên đề param-o cơ bản

Chuyên đề param-o cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1
 1. Giới thiệu chung về các đối tượng Parametric
 2. Giới thiệu chung về Param-O
 3. Các quy tắc tạo đối tượng
 4. Điều chỉnh, cài đặt thông số và tính chất vật thể
 5. Ứng dụng đối tượng tạo bằng Param-O trong ArchiCAD
Module 2
 1. Giới thiệu, định nghĩa cơ bản về vật thể tương đối phức tạp
 2. Di chuyển vật thể tương đối phức tạp
 3. Giới thiệu về một số vật thể đặc thù và phương pháp dựng
 4. Chi tiết về phương pháp dựng ghế (cơ bản)
 5. Chi tiết về phương pháp dựng tủ (cơ bản)
 6. Sơ lược về cầu thang (cơ bản)
 7. Giới thiệu về trường hợp lam che nắng VSD
Module 1
 1. Giới thiệu chung về các đối tượng Parametric
 2. Giới thiệu chung về Param-O
 3. Các quy tắc tạo đối tượng
 4. Điều chỉnh, cài đặt thông số và tính chất vật thể
 5. Ứng dụng đối tượng tạo bằng Param-O trong ArchiCAD
Module 2
 1. Giới thiệu, định nghĩa cơ bản về vật thể tương đối phức tạp
 2. Di chuyển vật thể tương đối phức tạp
 3. Giới thiệu về một số vật thể đặc thù và phương pháp dựng
 4. Chi tiết về phương pháp dựng ghế (cơ bản)
 5. Chi tiết về phương pháp dựng tủ (cơ bản)
 6. Sơ lược về cầu thang (cơ bản)
 7. Giới thiệu về trường hợp lam che nắng VSD

Lịch khai giảng

Mã khóa học: PRMO_ON_200124

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
20/01/2024 PRMO_ON_200124 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: PRMO_ON_200124

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
20/01/2024 PRMO_ON_200124 1.000.000 Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: PRMO_ON_121223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
12/12/2023 PRMO_ON_121223 1.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: PRMO_ON_121223

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
12/12/2023 PRMO_ON_121223 1.000.000 Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên đã tham gia các khóa học trước do trung tâm tổ chức
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Học viên được yêu cầu hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.
 • Hỗ trợ tận tình các học viên sau khóa học.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: