khóa đào tạo phần mềm bim archicad - nâng cao (Cao tầng)

khóa đào tạo phần mềm bim archicad - nâng cao

khóa đào tạo phần mềm bim archicad - nâng cao

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Thiết lập cơ bản
 1. Giới thiệu giao diện và các công cụ
 2. Tạo cao độ và lưới trục định vị công trình
 3. Tạo worksheets mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
 4. Định chỉnh đơn vị
 5. Thiết lập vật liệu cho các cấu kiện (độ ưu tiên, hatch, surface của vật liệu)
 6. Tạo Composite Tường – Sàn – Mái ( profile phức tạp có thể căn chỉnh linh động khi thay đổi thông số và vật liệu, thiết lập cấu tạo và quy định thuộc tính cho vật liệu )
 7. Kiểm soát các cấu kiện – Chọn nhanh cấu kiện bằng công cụ lọc
 8. Tạo và quản lý Layer, Layer Combinations, Groups
 9. Thiết lập lệnh tắt
 10. Giới thiệu công cụ làm việc nhóm ( Hotlink, BIMcloud)
Module 2 - Dựng hình phần kết cấu
 1. Phân tích bản vẽ kết cấu
 2. Bố trí hệ kết cấu móng: Cọc, Đài móng, Dầm móng
  – Hướng dẫn cài đặt công cụ dựng hình
  – Ứng dụng nâng cao các công cụ: Wall, Profile… tròn dựng hình kết cấu
  Bố trí hệ kết cấu: Dầm, Cột, Vách, Sàn, tạo Ramp dốc
  – Cách tạo dầm profile (tự căn chỉnh lớp trát)
  – Tạo Ramp kiểu dáng phức tạp
 3. Thực hành tổng hợp
Module 3 - Dựng hình phần kiến trúc
 1. Rendering
 2. Zone (Zone & Zone cover fills)
 3. Interactive Schedules
 4. Labels
 5. Markers
 6. Dimension
 7. Detail
 8. 3D cutting planes
Module 4 - Cảnh quan công trình
 1. Áp dụng nâng cao các công cụ: Stair, Railing, Curtain, Profile, Morph….
 2. Vẽ cảnh quan, địa hình
 3. Tạo điểm và cao độ, Đường giao thông, Bó vỉa…
Module 5 - Công cụ MEP
 1. Giới thiệu tổng quan các công cụ MEP
 2. Thư viện MEP trong Archicad
 3. Thực hành tổng hợp
Module 6 - Trích xuất dữ liệu
 1. Tạo lập bảng thống kê thông tin trong mô hình
 2. Quản lý bảng thông tin Properties Manager
 3. Thiết lập View Map, Layout, Trình bày và xuất bản vẽ
 4. Giới thiệu và thưc hành Render trong Archicad
 5. Giới thiệu và thực hành BIMx
 6. Tổng kết cuối khóa

Lịch khai giảng

Mã khóa học: ACNC_ON_240224

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
24/02/2024 ACNC_ON_240224 4.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: ACNC_ON_260324

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
26/03/2024 ACNC_ON_260324 4.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học


  Khoá học quan tâm: