KHóa tổng quan về BIM

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM BIM - ARCHICAD CƠ BẢN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Quyền lợi học viên

chương trình đào tạo

Module 1 - Giới thiệu về BIM
 1. Lịch sử về sự phát triển của BIM trong ngành AEC
 2. So sánh BIM và CAD
Module 2 - Lợi ích của BIM

Lợi ích của BIM đối với các đơn vị tham gia dự án

Module 3 - Phối hợp công việc theo BIM
 1. Quy trình làm việc cho dự án BIM
 2. Phối hợp giữa các đơn vị tham gia dự án
 3. Phối hợp giữa các nhóm làm việc trong một đơn vị
 4. Phối hợp thi công
Module 4 - Các Dimension khác của BIM
 1. 5D – Calculation
 2. 6D – Sustainable Design
Module 1 - Giới thiệu về BIM
 1. Lịch sử về sự phát triển của BIM trong ngành AEC
 2. So sánh BIM và CAD
Module 2 - Lợi ích của BIM

Lợi ích của BIM đối với các bên tham gia dự án: chủ đầu tư, tư vấn quản lý, thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì bảo dưỡng

Module 3 - Phối hợp công việc theo BIM
 1. Quy trình làm việc cho dự án BIM
 2. Phối hợp giữa các đơn vị tham gia dự án
 3. Phối hợp giữa các nhóm làm việc trong một đơn vị
 4. Phối hợp thi công
Module 4 -Các Dimension khác của BIM
 1. 5D – Calculation
 2. 6D – Sustainable Design

Lịch khai giảng

Mã khóa học: TQB_ON_170923

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 17/09/2023 TQB_ON_170923 2.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: ACCB_OFF_170723

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
17/07/2023 ACCB_OFF_170723 3.000.000 VNĐ Offline
Đăng ký khóa học

Mã khóa học: ACCB_ON_180823

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
 18/08/2023 ACCB_ON_180823 2.000.000 VNĐ Online

Mã khóa học: TQB_ON_101023

Thời gian Mã khóa học Học phí Hình thức đào tạo
10/10/2023 TQB_ON_101023 2.000.000 VNĐ Online
Đăng ký khóa học

Ưu đãi khóa học

 • Giảm 10% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên.
 • Giảm 10% cho học viên là học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…
 • Giảm 10% cho các học viên đã tham gia các khóa đào tạo trước đó tại trung tâm
 • Học viên được phép đòi hoàn lại học phí nếu lịch khai giảng lùi quá 3 lần.

Mẫu đăng ký khóa học 


  Khoá học quan tâm: