Các khóa BIM - ARCHICAD Nâng cao

Khóa BIM – ARCHICAD nâng cao (Cao tầng)

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 04 tuần

 

Tối ưu hóa, sử dụng thành thạo và nâng cao hiểu biết các công cụ dựng hình để triển khai các đối tượng phức tạp, đẩy nhanh quá trình triển khai dự án nhà cao tầng.

Thực hành làm việc nhóm qua nền tảng BIMcloud – Archicad

Đọc thêm

Khóa BIM – ARCHICAD nâng cao (Biệt thự)

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 04 tuần

 

Tạo lập Template, nắm vững quy trình tạo lập hồ sơ bản vẽ dự án

Thực hành triển khai bóc tách khối lượng, thống kê, dựng hình và quản lý thông tin đối tượng dành riêng cho dự án nhà biệt thự.

 

Đọc thêm