HỌC VIỆN CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM (VGBA)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa B10, Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Emailcontact@vgba.edu.vn

Số điện thoại: (+84) 24 62 946 840

Hotline: (+84) 83 405 8666

Tìm VGBA trên bản đồ