Các khóa BIM Archicad 4

Khóa tổng quan về BIM

▶︎ Hình thức: Trực tuyến

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian đào tạo: 01 tuần

Khóa học giới thiệu khái niệm mô hình thông tin xây dựng BIM cho những học viên lần đầu làm quen với BIM . Khóa học hướng dẫn cách áp dụng BIM trong việc phối hợp công việc và giới thiệu về các chiều (Dimensions) trong BIM.

Đọc thêm

 OPEN BIM

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 tuần

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về hệ sinh thái OPENBIM, môi trường làm việc chung cũng như các quy tắc trao đổi thông tin giữa các phần mềm BIM hiện nay.

 

Đọc thêm

GREEN BIM

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 tuần

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về hệ sinh thái OPENBIM, môi trường làm việc chung cũng như các quy tắc trao đổi thông tin giữa các phần mềm BIM hiện nay.

 

Đang cập nhật