Monthly Archives: Tháng Mười 2022

VILANDCO và Viện Kiến trúc Quốc gia đồng tổ chức hội thảo “Kiến tạo môi trường sống xanh và thông minh cho con người”

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam là sự kiện thường niên của ngành Xây dựng nhằm góp phần nâng cao nhận thức cũng như thúc đẩy sự phát triển các Công trình xanh, Công trình hiệu quả năng lượng,