Monthly Archives: Tháng Bảy 2023

Th.S Trần Minh Ngọc xuất bản cuốn sách mới về Mô Phỏng Năng Lượng trong công trình theo chứng nhận LEED & LOTUS

Ngành xây dựng tại Việt Nam đang chiếm một lượng tiêu thụ năng lượng và khí thải carbon đáng kể trong khi chi phí vận hành và thiết kế hệ thống chưa được tối ưu một cách đúng mức. Việc …