Monthly Archives: Tháng Năm 2024

VGBA & VILANDCO hoàn thành khóa đào tạo Vật liệu xanh và Facade trong công trình xanh LEED cho nhân sự công ty BM Windows

Tiếp nối các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân sự Công ty BM WINDOWS, sau khoá học “Công trình xanh – Mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng công trình” được VILANDCO-VGBA tổ chức …