Monthly Archives: Tháng Năm 2023

VILANDCO cùng Đại Học Văn Lang tổ chức “Ngày hội trải nghiệm phần mềm mô phỏng năng lượng – DESIGNBUILDER”

Tiếp nối các hoạt động trong Thoả thuận hợp tác giữa Khoa Kiến trúc – ĐH Văn Lang VILANDCO. Ngày 12/5/2023 vừa qua, Vilandco & VGBA đã tổ chức “Ngày hội trải nghiệm phần mềm mô phỏng năng