Các khóa BIM chuyên gia

Tạo lập tài liệu trong Archicad – Documentation & Schedule

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 02 tuần

Hướng dẫn chi tiết học viên sử dụng thành thạo các công cụ hiệu chỉnh bản vẽ, thiết lập, trích xuất bộ hồ sơ tiêu chuẩn, kiểm soát, quản lý bản vẽ hiệu quả.

Đọc thêm

Phối hợp làm việc nhóm trong Archicad – OPEN BIM

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Chuyên gia

▶︎ Thời gian đào tạo: 1 tuần

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về hệ sinh thái OPENBIM, môi trường làm việc chung cũng như các quy tắc trao đổi thông tin giữa các phần mềm BIM hiện nay.

Đọc thêm

Param-o cơ bản

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Cơ bản

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 tuần

Đào tạo học viên các khái niệm cơ bản về đối tượng Parametric, cách tư duy và dựng hình đối tượng Parametric trong Param-O.​

 

 

Đọc thêm

Param-o Nâng cao

▶︎ Hình thức: E-learning

▶︎ Cấp độ: Nâng cao

▶︎ Thời gian đào tạo: 2 tuần

Hướng dẫn học viên thành thạo các chức năng, node,… của Param-O Nắm bắt tư duy, phương pháp để tạo ra những vật thể phức tạp, có tính ứng dụng cao trong thực tế.

 

Đọc thêm