VGBA tập huấn về quản lý thi công theo LEED cho nhân sự CJSC

Ngày 29 tháng 2 năm 2024, VILANDCO đã có buổi tập huấn cho nhân sự Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC) về quản lý thi công cho dự án LEED.  

Với mục tiêu giúp nhà thầu nắm được vai trò của mình trong một dự án áp dụng LEED và biết cách thực hiện các yêu cầu của LEED để đạt điểm, buổi tập huấn được chia thành 3 phần chính tương ứng với 3 nhóm tiêu chí mà nhà thầu có trách nhiệm thực hiện. 

Ông Nguyễn Trung Kiên, LEED AP, Giám đốc VILANDCO, người giữ vai trò giảng viên chính của buổi tập huấn đã giới thiệu và phân tích cụ thể yêu cầu của từng tiêu chí, đồng thời giới thiệu mẫu hồ sơ cũng như các ví dụ thực tế đã được thực hiện và đạt điểm để nhà thầu hiểu tường tận về các bước làm, cũng như phương pháp đảm bảo chất lượng trong công tác quản lý xây dựng bền vững. 

Các vấn đề như quản lý bồi lắng và xói mòn, quản lý rác thải xây dựng và quản lý chất lượng không khí trong quá trình thi công là những điều nhà thầu cần đặc biệt lưu ý và tuân thủ các quy định liên quan, vừa đảm bảo đạt điểm cho LEED, vừa giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe của công nhân viên trong dự án cũng như dân cư xung quanh công trường.