VGBA hoàn thành khóa đào tạo EDGE Expert tháng 5 năm 2024

Sau 3 buổi học hiệu quả, các giảng viên Học viện công trình xanh Việt Nam VGBA cùng các học viên đã hoàn thành khóa học Đào tạo EDGE Expert. Qua khóa học, các học viên đã tích lũy cho mình được lượng kiến thức vững chắc chuẩn bị cho kỳ thi EDGE Expert.

Với chương trình tiêu chuẩn do IFC cung cấp, các học viên đã đi từ những vấn đề cơ bản như tổng quan về công trình xanh, thiết kế xanh, được giới thiệu về phương pháp luận và phần mềm EDGE, từ đó đi vào tìm hiểu chi tiết như vai trò của các bên tham gia và quy trình chứng nhận dự án EDGE, cũng như các giải pháp xanh áp dụng trong EDGE. Tại đây, lớp học cũng có phần thảo luận và thực hành trên EDGE App, giới thiệu các trường hợp điển hình để người học dễ dàng hình dung và liên hệ với dự án.

Riêng tại khóa học của VGBA, nằm ngoài phạm vi của chương trình tiêu chuẩn, chúng tôi dành riêng 01 buổi học cho phần thực hành EDGE App – nhập liệu và tính toán với dự án cụ thể. Khóa học không chỉ là chương trình đào tạo chuẩn bị cho kỳ thi EDGE Expert mà còn trang bị cho học viên những kỹ năng, trải nghiệm với phần mềm và dự án, phục vụ cho công việc trong thực tế.

Một số hình ảnh của lớp học: