ISETASD 2023 – HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kỹ thuật, Công nghệ và Kiến trúc vì sự phát triển bền vững – ISETASD 2023 sẽ được tổ chức bởi Đại học Kinh tế và Kỹ thuật Bình Dương (BETU) – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ BETU và Đại học Visayas (UV) – Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Công nghệ và Kiến trúc, Philippines.

Đây sẽ là nơi quy tụ nhiều chuyên gia như nhà hoạt động giáo dục, kỹ sư, đối tác trong ngành và các nhà hoạch định chính sách, mục tiêu tạo diễn đàn gặp gỡ và thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan đến chủ đề đã chọn. Hội nghị sẽ tạo ra nền tảng thảo luận về Kĩ thuật, Công nghệ và Kiến trúc trong phát triển bền vững.

Trong phần chủ điểm của hội thảo sẽ có những chia sẻ từ phía Ths. KTS Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Vilandco về “Ứng dụng mô phỏng năng lượng ở giai đoạn thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và chi phí đầu tư”.

Hình thức diễn ra hội thảo: ONLINE & OFFLINE

ONLINE: Thông qua nền tảng trực tuyến ZOOM.

OFFLINE: Tại Đại học Kinh tế và Công nghệ Bình Dương – 333 Thuận Giao 16, Phường Thuận Giao, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Chi tiết hội thảo xem thêm tại: https://www.ktkt.edu.vn/conference/icetasd2023/#program